Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.06.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOD-15-6-2017-SK

624,00 EUR Šesťstodvadsaťštyri

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

19.06.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-15-6-2017-SK

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2017

1/2017-D

300,00 EUR Tristo

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie Cirkevný zbor ACAV

2/2017-D

500,00 EUR Päťsto

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2017

3/2017-D

300,00 EUR Tristo

Špeciálna kynologická záchranná služba SLOVAKIA, 246, 935 67 Nýrovce

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2017

4/2017-D

300,00 EUR Tristo

Csemadok, ZO Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2017

5/2017-D

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2017

6/2017-D

500,00 EUR Päťsto

Reformovaná kresťanská cirkev - Cirkevný zbor

Obec Pohronský Ruskov

15.08.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2017

7/2017-D

500,00 EUR Päťsto

Rímskokatolícka cirkev - filiálka Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

31.08.2017

Zmluva o združenej dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 8000000184

8000000184

777,36 EUR Sedemstosedemdesiatsedem 36/100

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

31.08.2017

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 9000001079

9000001079

2 615,64 EUR dvetisícšesťstopätnásť 64/100

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

01.09.2017

Rámcová zmluva č. 255/2017

255/2017

20,55 EUR Dvadsať 55/100

VENDOMAT s. r. o. N. Zámky, Komárňanská cesta 21, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

14.09.2017

Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE

117

280,00 EUR Dvestoosemdesiat

Joma Travel s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

07.12.2017

Zmluva o pripojení

121746694

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

07.12.2017

Zmluva o pripojení

121746768

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

07.12.2017

Zmluva o pripojení

121746748

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

07.12.2017

Zmluva o pripojení

121746436

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

07.12.2017

Zmluva o pripojení

121745999

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

08.12.2017

Zmluva o dielo

523/2017

8 460,00 EUR Osemtisícštaristošesťdesiat

KA.STA Group s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

29.12.2017

Dodatok č. 2 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu

SC2015/140/Pohronský Ruskov

198,51 EUR Stodeväťdesiatosem a 51/100

MET Slovakia, a. s.

Obec Pohronský Ruskov

31.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2018

2/2018-D

1 300,00 EUR Tisíctristo

Obecný šachový klub amatérov - OŠKA Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

02.02.2018

Zmluva o poskytnutí daru

2018ZoS/29

11,34 EUR Jedenásť 34/100 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, Hlavné námestie 4484/6, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

16.02.2018

Zmluva o pripojení

121746426

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

19.02.2018

Zmluva o pripojení

121745993

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

16.03.2018

Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu

01/2018

Nula

Slovenská národná galéria

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: