Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2018

Mandátna zmluva

18/2018-VO

600,00 EUR Šesťsto

Spoločnosť: e-dotacie s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

27.03.2018

Zmluva o pripojení

121777143

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

27.03.2018

Zmluva o pripojení

121777144

Nula

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

18.04.2018

Zmluva o dielo

Enviro01-2018

499,00 EUR Štyristodeväťdesiatdeväť

JA-BL-KO ct. s.r.o., Nové Zámky, Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2018

Dohoda

18/15/50j/29

5 829,84 EUR Päťtisícosemstodvadsaťdeväť 84/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

10.05.2018

Zmluva o poskytovaní služby

01/2018

90,00 EUR Deväťdesiat

Ladislav Matyó

Obec Pohronský Ruskov

25.05.2018

Zmluva o vystúpení

1/2018

500,00 EUR Päťsto

Peter Vašek

Obec Pohronský Ruskov

25.05.2018

Zmluva o vystúpení

2/2018

920,00 EUR Daväťstodvadsať

Tabár-Halász Mariann

Obec Pohronský Ruskov

25.05.2018

Zmluva o vystúpení

3/2018

892,00 EUR Osemstodeväťdesiatdva

Delhusa Gjon E.V.

Obec Pohronský Ruskov

28.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

25/2018

Nula

RNDr. Ľudovít Balázs - FOCUS

Obec Pohronský Ruskov

06.06.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

19/2018

Nula

MADE spol. s r. o.

Obec Pohronský Ruskov

06.06.2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

20/2018

Nula

LOMTEC.com, a. s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

19.06.2018

Rámcová zmluva

030/2018

Nula

OVD-Ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou

Obec Pohronský Ruskov

27.06.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

17/2018

1 200,00 EUR Tisícdvesto

LUMA AUDIT, s. r. o., Ludanská 12 12, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

29.06.2018

Protokol č. 1/2018

1/2018

8 714,06 EUR Osemtisíc sedemsto štrnásť 06/100

Základná škola, Hlavná 120, Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

02.07.2018

Zmluva o pripojení

121801033

268,42 EUR Dvesto šesťdesiatosem 42/100

Západoslovenská distribučná a. s.

Obec Pohronský Ruskov

17.07.2018

Zmluva o dielo

OPLZ-KC-02/2018

1 440,00 EUR Tisíc štyristoštyridsať

JA-BL-KO ct. s.r.o., Nové Zámky, Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

17.07.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

21/2018

540,00 EUR Päťstoštyridsať

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

19.07.2018

Zmluva o bežnom účte

22/2018

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

24.07.2018

Zámenná zmluva

23/2018

2 590,00 EUR Dvetisíc päťstodeväťdesiat

Peter Dióši

Obec Pohronský Ruskov

21.08.2018

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/042/10 Dodatok č. 9

23/042/10

200,00 EUR Dvesto

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

09.10.2018

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

24/2018

Nula

HUMANA People to People Slovakia o. z.

Obec Pohronský Ruskov

09.10.2018

Zmluva o dielo

25/2018

29 868,00 EUR Dvadsaťdeväťtisícosemstošesťdesiatosem

ELMIK Vráble s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2018

Zmluva o dielo

Enviro06-2018

600,00 EUR Šesťsto

JA-BL-KO ct. s.r.o., Nové Zámky, Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

14.11.2018

Zmluva o termínovanom úvere

114/005/18

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: