Navigácia

Obsah

Zástupca starostu obce

 

Roman Dávid

 

Adresa:

935 62 Pohronský Ruskov

Hlavná 112/39

Tel.: 0903 190 845

mailto: slavojofc@centrum.sk

 

P O V E R E N I E

 

pre poslanca Obecného zastupiteľstva v Pohronskom Ruskove Romana Dávida, narodeného dňa 26.4.1972, trvale bytom Hlavná 39, 935 62 Pohronský Ruskov, vydané starostom obce Pohronský Ruskov Ing. Ľudovítom Nagyom, podľa ustanovenia § 13b ods. 1 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 5/2019 Z. z. a v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie TU