Navigácia

Obsah

V komunite je sila – Komunitné centrum v obci Pohronský Ruskov

Rozvoj energetických služieb v obci Pohronský Ruskov Rozvoj energetických služieb v obci Pohronský Ruskov

Dňa 1.10.2021 sa začali realizovať práce na budove bývalej Družiny v rámci projektu „V komunite je sila – Komunitné centrum v obci Pohronský Ruskov. Dodávateľská firma LEVSTAV LEVICE s.r.o. má, podľa platnej zmluvy, dokončiť dielo do 30.9.2022. Projekt sa realizuje cez Operačný program Ľudské zdroje, z ktorého je aj financovaný. V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003149 predstavujú celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sumu 254 339,55 EUR, pričom Poskytovateľ (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvom vnútra SR) poskytne nenávratný finančný príspevok do výšky 241 622,57 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov. Naša obec sa podieľa na financovaní projektu sumou 12 716,98 EUR, čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov.

 

OZNAM

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu oznamujeme občanom, že stránkové  hodiny sú od 15.11.2021, od pondelka, na obecnom úrade v Pohronskom Ruskove nasledovné: pondelok, utorok a vo štvrtok od 8:00 do 12:00, v stredu od 13:00 do 16:00 hod. a v piatok je nestránkový deň. Žiadame obyvateľov obce, aby dodržiavali na obecnom úrade otváracie hodiny a bezpečnostné pravidlá, aby používali respirátor, dezinfekciu rúk a do objektu vstupovali len jednotlivo. Za pochopenie ďakujeme.


 ÉRTESÍTÉS

Az aktuális járványhelyzetre való tekintettel értesítjük lakosainkat, hogy a nyitvatartási idő a helyi községi hivatalban 2021.11.15-től, hétfőtől a következő: hétfő, kedd és csütörtök 8:00-tól 12:00 óráig, szerdán 13:00-tól 16:00-ig és pénteken nincs ügyfélfogadás. Kérjük lakosainkat, hogy tartsák be a nyitvatartási időt, a biztonsági szabályokat, miszerint kötelező a védőmaszk viselése, a kézfertőtlenítő használata és az épületbe egyesével lépjenek be. Megértésüket köszönjük.
 

Udalosti v obci

01.12.2021

Postup pri karanténe a domácej izolácii

Súhrnná informácia o podmienkach domácej izolácie pozitívne testovaných na COVID-19 a karantény ich úzkych kontaktov. V čase neprestajne vysokého denného počtu nových prípadov sú to užitočné informácie. Odbor komunikácie Úrad verejného zdravotníctva SR

Detail

22.11.2021

Oznam o konaní rozsiahlej výluky v dňoch 23.-25.11.2021 na železničnej trati LEVICE-ČATA

Vlaky, ktoré sa týkajú obce Pohronský Ruskov, sú vyznačené žltou farbou.

Detail

08.11.2021

Očkovanie na ochorenie COVID-19

Prebiehajúce očkovanie na ochorenie COVID-19

Detail

20.11.2020

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil tlačivo - Potvrdenie o výkone zamestnania pre cezhraničných pracovníkov, ide o potvrdenie pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte.

Detail

Fotogaléria

07.11.2019

Mesiac úcty k starším 18. 10. 2019

Mesiac úcty k starším 18. 10. 2019

Fotky z posedenia dôchodcov zo dňa 18.10.2019 z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Fényképek a 2019.10.18-án megrendezett ünnepségről a Szépkorúak iránti tisztelet hónapja alkalmából.

Detail

05.09.2019

Zábery z Pohronského Ruskova (LB CREATIVE s. r. o.)

Zábery z Pohronského Ruskova (LB CREATIVE s. r. o.)

Zábery sú z augusta 2019

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií