Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávny kraj Nitriansky
Okres Levice
Región Tekov
Počet obyvateľov 1266
Rozloha 9,11 km2
Prvá písomná zmienka 1269

 

Obec Pohronský Ruskov

Pohronský Ruskov bol osídlený v neolite. Na území obce sa našli archeologické nálezy volútovej, slovanskej maľovanej a lengyelskej kultúry, sídlisko s kanelovanou keramikou, sídlisko maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej a velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej, hallštattské a slovanské sídlisko z 10.- 12. storočia.
Obec je písomne doložená od roku 1269 ako Wruz, neskôr Wrucz (1327), Malá Oroska (188), Oroska (1920), Pohronský Ruskov (1948), maďarsky Oroszka. Pôvodne patrila kniežatám z kráľovskej rodiny, potom kráľovi, v roku 1327 rodine Kačikovcov, v roku 1534 opátovi z Lekýra, v roku 1536 panstvu Levice. V roku 1893 tu postavili veľký cukrovar a spojili ho s výkrmňou ošípaných. Za predmníchovskej ČSR boli na majetkoch cukrovaru časté štrajky poľnohospodárskych robotníkov (1920, 1921, 1926, 1929 a v 30. rokoch), V roku 1926 bol veľký štrajk robotníkov v cukrovare. 
V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Cukrovar bol po roku 1945 zmodernizovaný. JRD založili v roku 1957. V obci bola aj konzerváreň a obilný mlyn vyrába dodnes.

Fotogaléria

15.03.2018

ZÁPASY

ZÁPASY

Zábery zo zápasov

Detail

21.09.2016

 XVII. Obecné oslavy - 2016 - XVII. Falunap

XVII. Obecné oslavy - 2016 - XVII. Falunap

XVII. Obecné oslavy - 2016 - XVII. Falunap

Detail

04.07.2018

Pozvánka

Pozvánka na prázdninový program pre deti v Pohronskom Ruskove

Detail

28.06.2018

Ochrana pre požiarmi

Upozorňujeme na to, že právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia i občania nemôžu spaľovať slamu na riadkoch a vypaľovať strniská, pretože je to v rozpore so zákonom o ochrane pred požiarmi.

Detail

14.06.2018

Triedený zber komunálneho odpadu III. štvrťrok 2018

Triedený zber KO 3. štvrťrok 2018

Detail

27.03.2018

Triedený zber komunálneho odpadu II. štvrťrok 2018

Triedený zber KO II. štvrťrok 2018

Detail