Navigácia

Obsah

POĎAKOVANIE

KÖSZÖNET

 

Skríningové testovanie COVID -19 sa v našej obci ukončilo v nedeľu 24.01.2021 o 18:00 hodine večer a dosiahli sme výsledok nad naše očakávania. Z celkového počtu 492 otestovaných vyhodnotili pozitívnu vzorku iba v 3 prípadoch, čo znamená, že obec Pohronský Ruskov sa zaradila medzi miesta s nízkym pomerom pozitívne testovaných. Ukazovateľ je na úrovni 0,61%. Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým zodpovedným občanom, ktorí sa testovania zúčastnili, za ich trpezlivosť a disciplinovanosť.

Osobitné poďakovanie patrí dobrovoľným zdravotníkom Eve Antalovej, Melinde OndrejkovejJánovi Babinskému, zástupcovi ozbrojených síl rtm. Adriánovi Szalonnášovi, Anne Franceovej a zamestnancom obecného úradu, ktorí zastrešovali organizačnú a administratívnu oblasť, za príkladnú a obetavú prácu počas testovania.

Zároveň vyzývame všetkých tých, ktorí sú pozitívne testovaní, aby dôsledne dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia a chránili tým seba a svoje okolie.

 

 

2021.01.24-én este 18:00 órakor községünkben véget ért a COVID 19 koronavírus tesztelése és várakozáson felüli eredmény született. A 492 vizsgált személyből csak 3 esetben értékeltek pozitív mintát, ami azt jelenti, hogy községünk az alacsonyabb mértékben veszélyeztetett falvak közé tartozik. A mutató 0,61 % értéken van. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani lakosainknak a tesztelésen való részvételükért, türelmükért és együttműködésükért.

Külön köszönet illeti az önkéntes egészségügyi dolgozókat, Antal Évát, Ondrejka Melindát, Babinsky Jánost, a fegyveres erők képviseletében Szalonnáš Adrián őrmestert, France Annát, valamint a helyi községi hivatal alkalmazottait, akik adminisztrációs és szervezési feladatokat teljesítettek, a tesztelés során végzett példaértékű és önfeláldozó munkájukért.

Továbbá felhívjuk azon lakosaink figyelmét, akiknek pozitív lett a teszt eredményük, tartsák be a higiéniai óvintézkedéseket saját maguk és környezetük védelmében.

Udalosti v obci

05.01.2021

Harmonogram zvozu triedeného odpadu I. štvrťrok 2021

Harmonogram zvozu triedeného odpadu I. štvrťrok 2021

Detail

20.11.2020

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil tlačivo - Potvrdenie o výkone zamestnania pre cezhraničných pracovníkov, ide o potvrdenie pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte.

Detail

04.11.2020

Poďakovanie - Köszönet

Poďakovanie - Köszönet

Testovanie COVID-19 Tesztelése

Detail

26.10.2020

Od soboty platí zákaz vychádzania 1

Od soboty platí zákaz vychádzania

Na základe Uznesenia vlády č. 678 z 22.10.2020

Detail

15.10.2020

Slovensko sprísňuje opatrenia

Slovensko sprísňuje opatrenia

Povinné rúška, obmedzené prevádzky a podujatia

Detail

Fotogaléria

07.11.2019

Mesiac úcty k starším 18. 10. 2019

Mesiac úcty k starším 18. 10. 2019

Fotky z posedenia dôchodcov zo dňa 18.10.2019 z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Fényképek a 2019.10.18-án megrendezett ünnepségről a Szépkorúak iránti tisztelet hónapja alkalmából.

Detail

05.09.2019

Zábery z Pohronského Ruskova (LB CREATIVE s. r. o.)

Zábery z Pohronského Ruskova (LB CREATIVE s. r. o.)

Zábery sú z augusta 2019

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií