Navigácia

Obsah

V dňoch 23. a 24. januára 2021 bude testovanie dostupné aj

v Pohronskom Ruskove

V súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov na ochorenie COVID 19 oznamujeme občanom predbežný časový harmonogram testovania v obci Pohronský Ruskov, ktoré sa bude konať dňa 23.01.2021, v sobotu, v čase od 07:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 20:00 hod. a 24.01.2021, v nedeľu, v čase od 07:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 do 18:00 hod. v miestnej kantíne nasledovne:

v sobotu: 07:00 – 09:00 ul. Poľná , ul. Mierová

                  09:00 – 12:00 ul. Kostolná, ul. Petőfiho

                  13:00 – 15:00 ul. Hlavná  č. d.: 3 - 40

                  15:00 – 17:00 ul. Hlavná  č. d.: 41-74

                  17:00 – 20:00 ul. Hlavná  č. d.: 75 - 84                  

v nedeľu: 07:00 – 12:00  ul. Hlavná č. d.: 86 - 118, ul. Mládežnícka, ul. Cukrovarská, ul. Dukelská

                  13:00 – 16:00 ul. Železničná, Kolónia, ul. Orechový rad, ul. 1. Mája, ul. Vysoká

                  16:00 – 18:00 ul. Kossuthova, ul. Hronská

Harmonogram je orientačný a bol rozvrhnutý podľa jednotlivých ulíc v záujme predídenia vytvárania radov. Žiadame občanov, aby sa snažili dodržať harmonogram. Prípadné zmeny a organizačné pokyny budú občanom oznamované prostredníctvom miestneho rozhlasu. Upozorňujeme občanov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz.

Za spoluprácu a disciplinovanosť Vám vopred ďakujeme.

 

Január 23-án és 24-én tesztelésre lesz lehetőség Oroszkán

 

A COVID 19 koronavírus betegség tesztelése kapcsán értesítjük lakosainkat, hogy a tesztelés községünkben 2021. 01.23 – án, szombaton, 07:00 – 12:00-ig és 13:00 – 20:00-ig és 2021.01.24 – én, vasárnap, 07:00 – 12:00 – ig és 13:00 – 18:00 – ig a helyi kantin épületében az alábbi ütemterv szerint lesz megtartva:

szombat: 07:00 – 09:00 Mező u., Béke u.

                  09:00 – 12:00 Templom u., Petőfi u.

                  13:00 – 15:00 Fő u. 3 - 40 hsz.

                  15:00 – 17:00 Fő u. 41 - 74 hsz.

                  17:00 – 20:00 Fő u. 75 - 84 hsz.

vasárnap: 07:00 – 12:00 Fő u. 86 - 118 hsz. Ifjúsági u., Cukorgyári u., Dukla u.

                  13:00 – 16:00 Vasút u., Kolónia, Diófasor u., Május 1 u., Magas u.

                  16:00 – 18:00 Kossuth u., Garam u.,                  

A harmonogram tájékoztató jellegű, az utcák besorolása alapján lett kialakítva, a hosszan tartó sorban állás megelőzése érdekében. Kérjük lakosainkat, hogy lehetőség szerint tartsák be a tervezett időpontokat. Az esetleges változásokról lakosainkat a hangszórón keresztül fogjuk tájékoztatni.

Kérjük lakosainkat, mindenki hozza magával a személyazonossági igazolványát.

Lakosaink együttműködését és türelmét köszönjük.

Udalosti v obci

05.01.2021

Harmonogram zvozu triedeného odpadu I. štvrťrok 2021

Harmonogram zvozu triedeného odpadu I. štvrťrok 2021

Detail

20.11.2020

Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil tlačivo - Potvrdenie o výkone zamestnania pre cezhraničných pracovníkov, ide o potvrdenie pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a ich miesto výkonu práce je v susednom štáte.

Detail

04.11.2020

Poďakovanie - Köszönet

Poďakovanie - Köszönet

Testovanie COVID-19 Tesztelése

Detail

26.10.2020

Od soboty platí zákaz vychádzania 1

Od soboty platí zákaz vychádzania

Na základe Uznesenia vlády č. 678 z 22.10.2020

Detail

15.10.2020

Slovensko sprísňuje opatrenia

Slovensko sprísňuje opatrenia

Povinné rúška, obmedzené prevádzky a podujatia

Detail

Fotogaléria

07.11.2019

Mesiac úcty k starším 18. 10. 2019

Mesiac úcty k starším 18. 10. 2019

Fotky z posedenia dôchodcov zo dňa 18.10.2019 z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Fényképek a 2019.10.18-án megrendezett ünnepségről a Szépkorúak iránti tisztelet hónapja alkalmából.

Detail

05.09.2019

Zábery z Pohronského Ruskova (LB CREATIVE s. r. o.)

Zábery z Pohronského Ruskova (LB CREATIVE s. r. o.)

Zábery sú z augusta 2019

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií