Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2020

Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov

7/2020

360,00 EUR Tristošesťdesiat

BIO energie s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

14.09.2020

Príkazná zmluva

18/03/2020/POI

100,00 EUR Sto

Dolnohronské regionálne združenie

Obec Pohronský Ruskov

30.09.2020

Dohoda

20/15/054/142

345,24 EUR tristoštyridsaťpäť eur dvadsaťštyri centov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Pohronský Ruskov

13.10.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

8000000393

18,80 EUR

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

27.10.2020

Dohoda

20/15/010/48

Nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

27.10.2020

Dohoda

20/15/012/24

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

09.11.2020

Príkazná zmluva č. 12

VO/06/2020/PL

150,00 EUR Stopäťdesiat

Regionálne združenie miest a obcí TEKOV

Obec Pohronský Ruskov

09.11.2020

Kúpna zmluva

10/2020

Nula

RAJO a. s.

Obec Pohronský Ruskov

23.11.2020

Príkazná zmluva č. 18

VO/08/2020/EL-KSVO

150,00 EUR Stopäťdesiat

Obec Dolný Ohaj

Obec Pohronský Ruskov

23.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/12//0717

26 587,00 EUR Dvadsaťšesťtisíc päťstoosemdesiatsedem eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Pohronský Ruskov

09.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-09-12-2020-SK

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

16.12.2020

Zmluva o dielo

11/2020

15 480,00 EUR Pätnásťtisícštyristoosemdesiat

WARECO, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

16.12.2020

Zmluva o výpožičke

1/2021

Nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Pohronský Ruskov

14.01.2021

Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve č. 11-4-11954

6

1 382,71 EUR Tisíctristoosemdesiatdva a 71/100

Union poisťovňa, a. s.

Obec Pohronský Ruskov

20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

Hospitale s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

02.02.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

3/2021

Nula

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

09.02.2021

Zmluva o dodávke plynu

6303012912

0,02 EUR 15/1000 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Pohronský Ruskov

15.02.2021

Mandátna zmluva

EU/2021/P.R.

Nula

LEGAL HELP int., a.s.

Obec Pohronský Ruskov

23.02.2021

Mandátna zmluva

4/2021

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Mgr. Peter Nyúl, kpt. Jaroša 4, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

08.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

1

Nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Pohronský Ruskov

19.03.2021

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenie licencie

Z-2021-035-MBe

768,00 EUR Sedemstošesťdesiatosem

LOMTEC.com, a. s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

29.03.2021

Dodatok č. 1

1

Nula

Slovenská pošta, a.s.

Obec Pohronský Ruskov

30.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2021

15/2021

800,00 EUR Osemsto

Obecný šachový klub amatérov - OŠKA Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

30.03.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2021

16/2021

4 000,00 EUR Štyritisíc

Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2021

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

5/2021

Nula

LEGAL HELP int., a.s.

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: