Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
18.07.2019

DF2019/224

poplatok za ulož. objem.odpadu 10,32 t podľa NV SR č.330/2018

175,44 EUR

MIKONA plus s. r. o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/251

telekomunikačné služby

72,72 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/252

krovinorez GT 52-430

199,80 EUR

ZUGADO, s. r. o., Hviezdoslavova 51, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/1047

potraviny ŠJ

15,40 EUR

OVD-Ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/1049

potraviny ŠJ

177,02 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, Hlavné námestie 4484/6, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/259

systémová podpora URBIS III.Q 2019

177,50 EUR

MADE, s. r. o., B. Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/260

SMS rozhlas 6/2019

30,00 EUR

Daniel Svorda, Kalná n/Hronom, Slnečná 689/32, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/299

telef.popl.

28,47 EUR

ORANGE Slovensko a. s., Metodova 8 8, 821 08 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/301

nájom a pranie rohože 7/19

13,39 EUR

Lindström Trnava, Orešianska ulica 3 3, 917 71 Trnava

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/230

Verejná správa SR-ročný prístup

117,00 EUR

PORADCA, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/278

internet 7/2019-knižnica

10,00 EUR

TP NET, s. r. o. Štúrovo, Madáchova 35 35, 943 60 Nána

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/279

tel. TJ, MŠ, OcÚ 6/19

227,92 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/281

plyn 7/19

1 055,65 EUR

Twinlógy, s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/282

elektr.energia 7/19

1 108,29 EUR

Twinlógy, s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/180

Energet.hodnot."Komunitné centrum"

700,00 EUR

Ing. Renáta Gulová, Karpatská 838/15, 089 01 Svidník

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/245

výmena skla na lekárni

188,40 EUR

Elo-B, s. r. o., Madáchova 2573/69, 943 60 Nána

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/1050

potraviny ŠJ

757,01 EUR

Viera Kalinová, Čata, Adyho 202/21, 935 63 Čata

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/263

Legislat.zmeny pre VS-online produkt

149,88 EUR

Verlag Dashofer, Bratislava, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/274

internet 7/19

18,00 EUR

SWAN plus, a. s. , Bratislava, Borská 6, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/280

telekomunikačné služby

50,24 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/286

poist. majetku III. Q 2019

323,47 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/289

Havarij.poistka traktor+prísluš. III.Q 2019

483,51 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/290

PZP Traktor + prísluš. III. Q 2019

15,75 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/297

výkop.a zem.práce-realiz.kanalizač.prípojok

10 505,28 EUR

TECHTON, s. r. o., Petőfiho 9, 943 01 Štúrovo

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/268

monitor.obj. MŠ 6/19

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: