Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26.04.2019

DF2019/5

revízia a oprava plyn kachlí-kantína

157,20 EUR

ESOPLYN, a. s., Mikulská 89, 93701 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/16

kanc.potreby-toner,papier

240,20 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/61

Vypracovanie žiadosti o dotáciu

600,00 EUR

OPEN DOOR, s. r. o, Pázmáňa 2125/27, 927 15 Šaľa

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/62

Ročná licencia k programu odpady

120,00 EUR

Odpadový hospodár s. r. o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/25

údržba SW 1/2019

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/45

služby z BOZP a PO 1/19

254,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/46

služby z CO 1/2019

45,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/81

údržba SW 2/2019

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/83

nájom a pranie rohože 2/19

13,39 EUR

Lindström Trnava, Orešianska ulica 3 3, 917 71 Trnava

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/86

Vyhotovenie GP č. 7/18, parc.334/1

500,00 EUR

Kosztolányi Gabriel GEODET, Levice, Ludanská 1292/59, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/87

Vyhotovenie GP č. 024/18 parc.:44/2-20

500,00 EUR

Kosztolányi Gabriel GEODET, Levice, Ludanská 1292/59, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/88

tel. TJ, MŠ, OcÚ 3/19

223,87 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/89

monitor.obj. OcÚ 2/19

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/90

monitor.obj.knižnica 2/19

19,92 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/91

monitor.obj. MŠ 2/19

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/92

poplatok za ulož. KO 2/19=22,72 t

117,46 EUR

MIKONA plus s. r. o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/93

Vývoz KO 2/19

1 261,22 EUR

MIKONA plus s. r. o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/94

strav.lístky 2/2019

897,54 EUR

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23D, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/95

poskyt.služ.-e-maily rozhlas.rel.

1,00 EUR

Daniel Svorda, Kalná n/Hronom, Slnečná 689/32, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/96

Smernice pre obce online

190,20 EUR

Verlag Dashofer, Bratislava, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/97

internet 3/19

18,00 EUR

SWAN plus, a. s. , Bratislava, Borská 6, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/99

plošina na opravu VO

37,32 EUR

Eurospinn, s. r. o. Želiezovce, Schubertova 45/A, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/100

PZP Traktor + prísluš. II. Q 2019

15,75 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/101

poist. majetku II. Q 2019

323,47 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

26.04.2019

DF2019/102

Havarij.poistka traktor+prísluš. II.Q 2019

483,52 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: