Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.10.2017

DF2017/362

chladnička Electrolux,Goddess-ŠJ

488,00 EUR

Univerzum Magát Róbert, SNP 18, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

23.10.2017

DF2017/388

karbobrúska

178,80 EUR

HSD, s. r. o. Revúca, Železničná 1202/103, 050 01 Revúca

Obec Pohronský Ruskov

23.10.2017

DF2017/364

nájom a pranie rohože 8/17

12,86 EUR

Lindström Trnava, Orešianska ulica 3 3, 917 71 Trnava

Obec Pohronský Ruskov

23.10.2017

DF2017/365

tlačivá-prihl.lístok, evid.súp.čísel

23,00 EUR

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, 925 41 Kráľov Brod

Obec Pohronský Ruskov

23.10.2017

DF2017/367

prístup do mapového portálu obce-MAPA Slovakia Digital

1 000,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

23.10.2017

DF2017/368

fotokopírovanie 9/2017

20,16 EUR

Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

23.10.2017

DF2017/390

reklamné predmety s logom obce

258,00 EUR

HP company s. r. o., Dunajský 868/14, 900 44 Tomášov

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/1078

potraviny ŠJ

109,62 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/1079

potraviny ŠJ

42,24 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/410

vývoz fekálií BH 10/17

588,00 EUR

Csudai Zoltán, Pohronský Ruskov, Petőfiho 12 12, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/411

internet 11/2017-knižnica

10,00 EUR

TP NET, s. r. o. Štúrovo, Madáchova 35 35, 943 60 Nána

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/436

prepravné 9-11/2017

750,00 EUR

ŽAKY-CAR, s. r. o., Malá nad Hronom 82, 943 65 Malá nad Hronom

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/409

strav.lístky 10/2017

749,94 EUR

Le Cheque dejeuner, s. r.o., Tomášikova 23D, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/413

vývoz KO 10/2017=28,56 t

1 387,27 EUR

MIKONA plus s. r. o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/414

kancelárske potreby

73,32 EUR

Mira Office, s. r. o, Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/415

prezentácia v dvojtýždenníkuSlovenská brána č. 21/2017

96,00 EUR

SB PRESS, s. r. o., Továrenská 210, 935 21 Tlmače

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/419

tel. TJ, MŠ, OcÚ 10/17

221,56 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/422

internet 11/17

18,00 EUR

SWAN plus, a. s. , Bratislava, Borská 6, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/423

strava na voľby do orgánov samospr.krajov

76,80 EUR

Mikloško Mikuláš, Želiezovce, Záhradná 49, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/424

Diár samosprávy 2018

19,95 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum, Farská 7, 949 01 Nitra

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/429

el. energia 11/2017

1 180,00 EUR

Energie2, a. s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/434

Akumulátorový skrutkovač AXS 1080

118,80 EUR

HSD, s. r. o. Revúca, Železničná 1202/103, 050 01 Revúca

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/1082

potraviny ŠJ

575,88 EUR

Viera Kalinová, Čata, Adyho 202/21, 935 63 Čata

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/441

Výmena žiaroviek VO

100,00 EUR

Dionýz Kurali, Mierová 50 163/50, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

27.02.2018

DF2017/408

predplatné Právo pre ROPO a Obce 2018

77,40 EUR

Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48 48, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: