Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2019

23/2019

400,00 EUR Štyristo

Špeciálna kynologická záchranná služba SLOVAKIA, 246, 935 67 Nýrovce

Obec Pohronský Ruskov

11.12.2019

Dododa

19/15/054/101

4 749,47 EUR Štyritisícsedemstoštyridsaťdeväť a 47/100 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

23.12.2019

Zmluva o zabezpečení dodávky balenej pitnej vody - Aqua Natura

28/2019

100,00 EUR Sto

Aquaservis Slovakia s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

31.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2019

5/2019-D Dodatok č. 1

6 804,09 EUR Šesťtisícosemstoštyri a 09/100

Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

31.12.2019

Zmluva o uložení, úprave a zneškodnení odpadu skládkovaním

5/2019

28,00 EUR Dvadsaťosem

Obec Bajtava - skládka TKO

Obec Pohronský Ruskov

01.01.2020

Kúpna zmluva

1/2020

5,00 EUR Päť

PEREJ, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

01.01.2020

Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov za účelom ich uloženia

9/2020

1,90 EUR za 1km jazdy zberných vozidiel a aktuálna hodinová mzda obsluhy zberného vozidla

Obec Hronovce

Obec Pohronský Ruskov

29.01.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

5422/2019

Nula

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Pohronský Ruskov

26.02.2020

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

52107201

72,00 EUR Sedemdesiatdva

Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

11.03.2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely

2/2020

nula

Mesto Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

13.03.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

405

120,00 EUR Stodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

02.04.2020

Zmluva o dielo

3/2020

130 626,91 EUR jednostotridsaťtisícšesťstodvadsaťšesť 91/100

Tomáš Pohori

Obec Pohronský Ruskov

16.04.2020

Zmluva o termínovanom úvere

114/005/20

139 000,00 EUR Jednostotridsaťdeväťtisíc EUR

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

30.04.2020

Zmluva o dielo

20-001

6 330,00 EUR Šesťtisíctristotridsať

BREZINY s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

20.05.2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8003280520

216,36 EUR Dvestošesťnásť a 36/100

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

25.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

8/2020

1 000,00 EUR Tisíc

LUMA AUDIT, s. r. o., Ludanská 12 12, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

17.06.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

5/1000146704

8,00 EUR Osem

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Obec Pohronský Ruskov

23.06.2020

Zmluva o dielo

20200622

1 402,80 EUR Tisícštyristodva a 80/100

Erik Sedlák LAHER

Obec Pohronský Ruskov

24.06.2020

Rámcová zmluva

030

nula

OVD-Ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou

Obec Pohronský Ruskov

30.06.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2020

2/2020-D

500,00 EUR Päťsto

Obecný šachový klub amatérov - OŠKA Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

07.08.2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9000001079

55,90 EUR Päťdesiatpäť a 90/100

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

07.08.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

8000000184

16,85 EUR Šesťnásť a 85/100

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

07.08.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

8000000226

16,85 EUR Šesťnásť a 85/100

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

19.08.2020

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontnokorentnom úvere

23/042/10

200,00 EUR Dvesto

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

25.08.2020

Licenčná zmluva

6/2020

318,00 EUR Tristoosemnásť

TENDERnet, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: