Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
17.10.2018

DF2018/282

reklamný inzerát-cestovný inforfmátor

280,00 EUR

JOMA TRAVEL, s. r. o., Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/286

GDPR - komentár

31,05 EUR

RAABE, Bratislava, Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/287

ND verej.zeleň

115,19 EUR

LESPOL-SERVIS, s. r. o., Hviezdoslavova 35, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/288

oprava defektu-traktor

497,90 EUR

Gabriel Sólya, Veľký Dvor 1, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/290

kanc.potreby, čisť.prostr.

81,72 EUR

Vincent Szelecky ml., Hlavná 102, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/291

údržba SW 7/2018

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/293

pitná voda balená

16,00 EUR

AQUASERVIS-Ing. Jozef Hurta, Štúrovo, Balassiho 26 26, 943 06 Štúrovo

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/294

ročný aktualiz.poplatok mapový portál

300,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/305

výmena regulátorov MŠ

56,16 EUR

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/308

sprac.miezd MŠ 7/2018

49,32 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/320

služby z BOZP a PO 7/18

284,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/321

služby z CO 7/2018

40,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/323

vyhotov.zámennej zmluvy na pozemky

566,00 EUR

JUDr. Vladimír Servátka, Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/328

vyhliadkový vláčik - obecné oslavy

450,00 EUR

Viktória - APARTMAN, s. r. o., Jesenského 74, 943 06 Štúrovo

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/331

GDPR a ochr.osob.údajov pre školy

31,05 EUR

RAABE, Bratislava, Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/332

1.preddavok-Finačný spravodajca 2019

26,40 EUR

PORADCA, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/333

detské soc.zar.do MŠ 8 ks

1 080,00 EUR

ZUGADO, s. r. o., Hviezdoslavova 51, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/334

Úplné znenia zákonov 2019

33,60 EUR

PORADCA, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/335

údržba SW 8/2018

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/336

čisť.prostr.

50,88 EUR

Vincent Szelecky ml., Hlavná 102, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/339

monitor.obj. OcÚ 8/18

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/340

monitor.obj.knižn. 8/18

19,92 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/341

monitor.obj.MŠ 8/18

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/344

Ročná prevádzka 1.9.2018-31.8.2019

360,00 EUR

Galileo Corporation, s. r. o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/345

služby z BOZP a PO 8/18

283,80 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: