Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
01.07.2018

DF2018/209

Zákon o ochrane osobných údajov

57,48 EUR

SOTAC, s. r. o. Košice, Južná trieda 1, 040 01 Košice

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/211

farba biela TJ

103,20 EUR

VKB STAV, s. r. o., Poštová 20, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/216

kancelársky papier

43,07 EUR

Vincent Szelecky ml., Hlavná 102, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/220

strav.lístky 5/2017

994,74 EUR

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/221

služby z CO 5/2018

40,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/222

služby z BOZP a PO 3/18

279,40 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/223

internet 6/18

18,00 EUR

SWAN plus, a. s. , Bratislava, Borská 6, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/225

PZP Traktor + prísluš. III.Q/2018

15,75 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/226

Poistenie majetku III.Q/2018

323,47 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/227

Havarijná poistka traktor+prísluš.3.Q/2018

483,51 EUR

UNION, poisťovňa, Bajkalská 29/A, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/229

Predplat.Obec.noviny 2018-Doplatok

41,60 EUR

INPROST, s. r. o., Smrečianska 29, 814 21 Bratislava – mestská časť Star

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/230

Predplatné Spravodajca vo VS 2018/2019

143,76 EUR

Verlag Dashofer, Bratislava, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/231

odstránenie káblovej poruchy

300,00 EUR

Haiteg, s. r. o., 118, 935 52 Šarovce

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/237

sprac.miezd MŠ 5/2018

49,32 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/1037

potraviny ŠJ

870,94 EUR

Viera Kalinová, Čata, Adyho 202/21, 935 63 Čata

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/1038

potraviny ŠJ

282,85 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/1039

potraviny ŠJ

142,49 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/1040

potraviny ŠJ

35,07 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, Hlavné námestie 4484/6, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/1041

potraviny ŠJ

72,76 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/266

služby z BOZP a PO 6/18

326,40 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/267

služby z CO 6/2018

45,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/268

prevádzk.kontrola dets.ihriska-cyklus 4/4

125,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/270

Rozvojový projekt obce

250,00 EUR

AWA Corp. s. r. o., 118, 018 52 Dulov

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/274

Verejné obstarávanie 3-6/2018

54,40 EUR

Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48 48, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

17.10.2018

DF2018/279

servis alarmu MŠ, OcÚ-I.-II. Q/2018

202,46 EUR

ALARM-red Slovakia, s. r. o., Krátka 6, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: