Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
20.04.2018

DF2018/103

následná monitor.správa č. 2-Separ.zber KO

300,00 EUR

Daxnerová, s. r. o., Štvrť L. Novomeského 1235/23, 977 01 Brezno

Obec Pohronský Ruskov

20.04.2018

DF2018/109

údržba SW 2/2018

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

20.04.2018

DF2018/111

členský príspevok na r. 2018-Istergranum

82,33 EUR

ISTER GRANUM, Széchényi tér 1 Esztergom, MR

Obec Pohronský Ruskov

20.04.2018

DF2018/113

Svet škôlkara č. 11

31,16 EUR

RAABE, Bratislava, Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

20.04.2018

DF2018/115

údržba SW 3/2018

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

20.04.2018

DF2018/117

strav.lístky 3/2017

712,54 EUR

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23D, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

20.04.2018

DF2018/118

telef.poplatok Orange

34,27 EUR

ORANGE Slovensko a. s., Metodova 8 8, 821 08 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/144

prevádzk.kontrola dets.ihriska-cyklus 3/4

125,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/145

služby z CO 3/2018

45,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/146

služby z BOZP a PO 3/18

155,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/150

kancelárske potreby

103,85 EUR

Vincent Szelecky ml., Hlavná 102, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/156

revízia plynových a tlakových zariadení

704,00 EUR

Antal Arpád, 11, 935 31 Vyšné nad Hronom

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/161

údržba SW 4/2018

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/165

knihy do knižnice

114,17 EUR

Talamon, s. r. o., Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/169

Externý manažmen-žiadosť o NFP a VO

1 200,00 EUR

ENEGROS, s. r. o., Zdenka Nejedlého 29, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/175

Ročná aktualiz.dát-letecká fotografia

120,00 EUR

Národná geograficko-informačná s. r. o. Nitra, Mostová 72 72, 949 01 Nitra

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/177

kanc.potreby

687,80 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/178

služby z CO 4/2018

40,00 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/180

služby z BOZP a PO 4/18

97,20 EUR

Ladislav Matyó, P. Ruskov, Hlavná 74 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/189

pitná voda BH 4/2018

421,27 EUR

ZVS, Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/195

odborné stanovisko-právna pomoc

882,00 EUR

JUDr. Jozef Sotolář-advokát, Južná trieda 1, 040 01 Košice

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/196

Švet škôlkara 11

60,62 EUR

RAABE, Bratislava, Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/198

Verejná správa SR-ročný prístup

117,00 EUR

PORADCA, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/203

údržba SW 5/2018

200,00 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

01.07.2018

DF2018/205

Vypracovanie žiadosti o dotáciu "Nákup elektromobilu"

480,00 EUR

JA-BL-KO ct. s.r.o., Nové Zámky, Hurbana 2, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: