Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
05.11.2019

DF2019/377

plyn 9/19

1 055,65 EUR

Twinlógy, s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/378

elektr.energia 9/19

1 108,29 EUR

Twinlógy, s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1051

potraviny ŠJ

458,94 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1052

potraviny ŠJ

457,79 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1053

potraviny ŠJ

351,02 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1054

potraviny ŠJ

9,30 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1055

potraviny ŠJ

447,24 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1056

potraviny ŠJ

6,15 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/354

SMS rozhlas 8/2019

30,00 EUR

Daniel Svorda, Kalná n/Hronom, Slnečná 689/32, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/369

internet 9/2019-knižnica

10,00 EUR

TP NET, s. r. o. Štúrovo, Madáchova 35 35, 943 60 Nána

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1057

potraviny ŠJ

372,45 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, Hlavné námestie 4484/6, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/1058

potraviny ŠJ

306,89 EUR

Mirkom s. r. o., Hlavná 14/8, 946 32 Marcelová

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/330

pozvánky, plagáty na obecné oslavy-EPS

1 042,00 EUR

EPS Design s. r. o., Dóžova 748/5, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/345

Chladničky, kuch.riad-ŠJ

945,60 EUR

Univerzum Magát Róbert, SNP 18, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/356

vývoz KO 8/19=23,83 t

1 915,93 EUR

MIKONA plus s. r. o., Železničná 39, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/363

monitor.obj. OcÚ 8/19

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/364

monitor.obj.knižnica 8/19

19,92 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/365

monitor.obj. MŠ 8/19

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/366

výkon zodpov.osoby GDPR 9/2019

66,00 EUR

Osobnyudaj.sk, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/367

riad do školskej jedálne

332,36 EUR

Univerzum Magát Róbert, SNP 18, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/370

telekomunikačné služby

43,66 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/371

tel. TJ, MŠ, OcÚ 6/19

228,76 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/372

odvoz biologického odpadu ŠJ 1.9.2019-31.8.2020

240,00 EUR

BIO energie, s. r. o., 801, 941 42 Veľké Lovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/375

strav.lístky 8/2019

1 057,30 EUR

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/376

internet 9/19

18,00 EUR

SWAN plus, a. s. , Bratislava, Borská 6, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: