Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
18.07.2019

DF2019/240

PD zateplenie MŠ

120,00 EUR

Ing. Peter Ivanič-autoriz. stav. inžinier, Ivana Krasku 15, 969 01 Banská Štiavnica

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/246

propagačné predmety

637,88 EUR

OLYMP-Smrhola Jozef, Madarovská 103/71, 935 87 Santovka

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/253

sprac.miezd MŠ 5/2019

54,80 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/256

propagačné predmety

179,90 EUR

OLYMP-Smrhola Jozef, Madarovská 103/71, 935 87 Santovka

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/264

kancelárske potreby

197,92 EUR

DELFIN-Ing. Melczer, Úzka ulica 19, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/265

publ.BOZP pre školy a škol.zar.

24,00 EUR

RAABE, Bratislava, Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/271

pitná voda balónová

16,00 EUR

AQUASERVIS-Ing. Jozef Hurta, Štúrovo, Balassiho 26 26, 943 06 Štúrovo

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/273

pranie obrusov-kantína

5,10 EUR

Psychiatrická nemocnica, Hronovce, Dr. Zelenyáka 65, 935 61 Hronovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/283

oprava plyn.spotrebičov kantína

273,60 EUR

Milan Zuberec, Javorinka 123, 924 01 Galanta

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/291

Rozpočt.N stavby "zvýš.bezp.dopr.-Mládežn.

50,00 EUR

Ing. Pintérová Jarmila, Zlievarenská 27, 945 01 Komárno

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/293

náhradné diely, náradie

147,18 EUR

AGRO-MARKET, s. r. o., Želiezovce, Komenského 29 29, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/294

sprac.miezd MŠ 6/2019

49,32 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/295

fotokopírovanie 5-6/2019

151,39 EUR

Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/296

nájom fotokopír. stroja 5-7/2019

250,27 EUR

Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/305

Verej.obstar.Modernizácia kuchyne ŠJ

240,00 EUR

MAZY Silvia Matušková, 277, 951 61 Čifáre

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/314

monitor.obj. OcÚ 7/19

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/315

monitor.obj.knižnica 7/19

19,92 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/316

monitor.obj. MŠ 7/19

39,83 EUR

LA-BS, s. r.o., Bratislava, Na Barine 2/A 2, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/329

výkon zodpov.osoby GDPR 8/2019

53,46 EUR

Osobnyudaj.sk, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Obec Pohronský Ruskov

05.11.2019

DF2019/339

telekomunikačné služby

43,21 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/208

nájom a pranie rohože 5/19

13,39 EUR

Lindström Trnava, Orešianska ulica 3 3, 917 71 Trnava

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/229

Externý manažment-Komunitné centrum 2.platba

2 400,00 EUR

EUFC, s. r. o., Bratislava, Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/244

revízne prehliadky tlak. zariadení, el.

918,00 EUR

Milan Zuberec, Javorinka 123, 924 01 Galanta

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/248

energet.certifikát-Komunit.centrum

480,00 EUR

EUFC, s. r. o., Bratislava, Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

18.07.2019

DF2019/249

služby staveb.dozoru-komunit.centrum

600,00 EUR

EUFC, s. r. o., Bratislava, Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: