Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Detail dodatku k zmluveč.: 6
 • Názov
  Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve č. 11-4-11954
 • Číslo dodatku k zmluve
  6
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.
 • Cena
  1 382,71 EUR Tisíctristoosemdesiatdva a 71/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
  15.1.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  13.1.2021
 • Dátum zverejnenia
  14.1.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Pohronský Ruskov
 • IČO
  00 307 394
 • DIČ
  2021023675
 • Adresa
  Hlavná 92/74
 • Telefón
  00421 905 223 350
 • E-mail
  obecpohr.ruskov@stonline.sk
 • Web
  pohronskyruskov.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Union poisťovňa, a. s.
 • IČO
  31 322 051
 • DIČ
  2020800353
 • Adresa
  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Mgr. Cserhelyiová Jaroslava
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  poisťovateľ
 • Poznámka