Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Detail dodatku k zmluveč.: 2
 • Názov
  Zmluva o termínovanom úvere č. 114/005/20 Dodatok č. 2
 • Číslo dodatku k zmluve
  2
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Bod 2.2. sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom: Predloženie čestného vyhlásenia starostu, že peňažné prostriedky budú použité v súlade s účelom úveru v zmysle schválenia obecným zastupiteľstvom.
 • Cena
  200,00 EUR DvestoEUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  19.11.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  18.11.2021
 • Dátum zverejnenia
  18.11.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Pohronský Ruskov
 • IČO
  00 307 394
 • DIČ
  2021023675
 • Adresa
  Hlavná 92/74
 • Telefón
  00421 905 223 350
 • E-mail
  obecpohr.ruskov@stonline.sk
 • Web
  pohronskyruskov.sk
 • 2. Zmluvná strana
  Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina
 • IČO
  31575951
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. Pavol Peťovský
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  refionálny riaditeľ
 • Poznámka