Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRH59

Neuvedené

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRH56

Neuvedené

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRK14

Neuvedené

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRC1

Neuvedené

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

PRH89

Neuvedené

Hronbyt s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

10.11.2021

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1

Nula

CRONSON, s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

17.11.2021

Zmluva o dodávke plynu

17/2021

0,06 EUR 63/1000 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Pohronský Ruskov

18.11.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 114/005/20 Dodatok č. 2

2

200,00 EUR DvestoEUR

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

23.11.2021

Dohoda

21/15/010/117

Nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

23.11.2021

Dohoda

21/15/012/57

Nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: