Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2020

Príkazná zmluva

18/03/2020/POI

100,00 EUR Sto

Dolnohronské regionálne združenie

Obec Pohronský Ruskov

30.09.2020

Dohoda

20/15/054/142

345,24 EUR tristoštyridsaťpäť eur dvadsaťštyri centov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Pohronský Ruskov

13.10.2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

8000000393

18,80 EUR

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

27.10.2020

Dohoda

20/15/010/48

Nula

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

27.10.2020

Dohoda

20/15/012/24

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

09.11.2020

Príkazná zmluva č. 12

VO/06/2020/PL

150,00 EUR Stopäťdesiat

Regionálne združenie miest a obcí TEKOV

Obec Pohronský Ruskov

09.11.2020

Kúpna zmluva

10/2020

Nula

RAJO a. s.

Obec Pohronský Ruskov

23.11.2020

Príkazná zmluva č. 18

VO/08/2020/EL-KSVO

150,00 EUR Stopäťdesiat

Obec Dolný Ohaj

Obec Pohronský Ruskov

23.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/12//0717

26 587,00 EUR Dvadsaťšesťtisíc päťstoosemdesiatsedem eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Pohronský Ruskov

09.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-09-12-2020-SK

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

16.12.2020

Zmluva o dielo

11/2020

15 480,00 EUR Pätnásťtisícštyristoosemdesiat

WARECO, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

16.12.2020

Zmluva o výpožičke

1/2021

Nula

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Pohronský Ruskov

20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

2/2021

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

Hospitale s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: