Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.11.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

8000000226

182,00 EUR Stoosemdesiatdva

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/15/50j/68

6 315,66 EUR šesťtisíctristopätnásť 66/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

10.12.2018

Dohoda o ukončení zmluvy Z201818048_Z

Z201818048_Z

Nula

Marián Šupa

Obec Pohronský Ruskov

17.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z 25.07.2016

Dodatok č. 2

nula

Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Obec Pohronský Ruskov

21.01.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2018

1/2018-D

7 006,58 EUR Sedemtisícšesť Eur, 58/100

Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

30.01.2019

Zmluva o dielo

00119

120,00 EUR Stodvadsať

QM Slovakia, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

08.02.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

006/2019

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc

EUFC SK s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9920719356

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9920716409

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029308299

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029156586

626,70 EUR šesťstodvadsaťšesť 70/100

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.03.2019

Dodatok k zmluve č. W00119

W00119

120,00 EUR Stodvadsať

QM Slovakia, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

22.03.2019

Zmluva o realizácii hudobno-tanečného vystúpenia

3/2019

370,00 EUR tristosedemdesiat

Cool Club Slovakia

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: