Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.11.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

24/2018

100,00 EUR Jednosto

Miestny kynoligický klub HRON Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

8000000226

182,00 EUR Stoosemdesiatdva

Twinlogy s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

29.11.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

18/15/50j/68

6 315,66 EUR šesťtisíctristopätnásť 66/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

10.12.2018

Dohoda o ukončení zmluvy Z201818048_Z

Z201818048_Z

Nula

Marián Šupa

Obec Pohronský Ruskov

17.12.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z 25.07.2016

Dodatok č. 2

nula

Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Obec Pohronský Ruskov

21.01.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pohronský Ruskov na rok 2018

1/2018-D

7 006,58 EUR Sedemtisícšesť Eur, 58/100

Telovýchovná jednota SLAVOJ OFC Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

30.01.2019

Zmluva o dielo

00119

120,00 EUR Stodvadsať

QM Slovakia, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

08.02.2019

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

006/2019

12 000,00 EUR Dvanásťtisíc

EUFC, s. r. o., Bratislava, Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9920719356

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

9920716409

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029308299

420,00 EUR štyristodvadsať

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2029156586

626,70 EUR šesťstodvadsaťšesť 70/100

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

21.03.2019

Dodatok k zmluve č. W00119

W00119

120,00 EUR Stodvadsať

QM Slovakia, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

22.03.2019

Zmluva o realizácii hudobno-tanečného vystúpenia

3/2019

370,00 EUR tristosedemdesiat

Cool Club Slovakia

Obec Pohronský Ruskov

01.04.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

1/2019

700,00 EUR Sedemsto

Anton Kokoška

Obec Pohronský Ruskov

16.04.2019

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

7/2019

1 044,75 EUR Tisícštyridsaťštyri a 75/100

Vincent Szelecky ml.

Obec Pohronský Ruskov

23.04.2019

Zmluva o dodávkach biologicky rozložiteľného odpadu

4/2019

Nula

Mesto Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

02.05.2019

Zmluva o grantovom účte

5/2019

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

03.05.2019

Zmluva o dielo

11/2019

Nula

TECHTON, s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

14.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

9/2019

1 000,00 EUR Tisíc

LUMA AUDIT, s. r. o., Ludanská 12 12, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

20.05.2019

Kúpna zmluva

19001

40 860,00 EUR Štyridsaťtisícosemstošesťdesiat

Marián Šupa

Obec Pohronský Ruskov

20.05.2019

Zmluva o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe

10/2019

Neuvedené

Súkromná spojená škola v Štúrove

Obec Pohronský Ruskov

22.05.2019

Zmluva o termínovanom úvere, Dodatok č. 1

114/005/18

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

28.05.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb

006 2019

Neuvedené

EUFC, s. r. o., Bratislava, Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

11.06.2019

Zmluva o dielo

12/2019

1 000,00 EUR Tisíc

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: