Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Számlaszám
Teljesítés leírása
Ár * Szállító
Megrendelő
05.08.2021

DF2021/305

Telekomunikačné služby 6/21

69,20 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/306

Telekomun.služby 6/21

28,47 EUR

ORANGE Slovensko a. s., Metodova 8 8, 821 08 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/320

SMS rozhlas - 6/21

30,00 EUR

Daniel Svorda, Kalná n/Hronom, Slnečná 689/32, 935 32 Kalná nad Hronom

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/298

vývoz KO 5/21=9 ks

1 444,70 EUR

Obec Hronovce, Levická cesta 3 3, 935 61 Hronovce

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/300

audit účtovnej závierky 2020

1 223,90 EUR

LUMA AUDIT, s. r. o., Ludanská 12 12, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/301

sprac.miezd MŠ 5/2021

49,32 EUR

Mesto Želiezovce, SNP 2, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/304

Služby ActiveKonverzia 1.7.2021-30.6.2022

240,00 EUR

LOMTEC.com, a. s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/307

nájom a pranie rohože 6/21

15,38 EUR

Lindström Trnava, Orešianska ulica 3 3, 917 71 Trnava

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/1030

potraviny ŠJ

112,82 EUR

Beke Július Ing., Komárno, Železničná 8, 945 01 Komárno

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/321

systémová podpora URBIS III.Q 2021

177,50 EUR

MADE, s. r. o., B. Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/324

výkon zod.osoby GDPR 7/2021

66,00 EUR

Osobnyudaj.sk, s. r. o., Garbiarska 5, 040 01 Košice

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/325

Zákon o územnom plánovaní a stav.poriadku

10,00 EUR

PORADCA, s.r.o., Žilina, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/322

Poist.zodp.za škodu SEAT-INCA 18.6.-30.6.2021

110,00 EUR

Komunálna poisťovna, Bratislava, Štefánikova 17, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/308

elektr.energia 7/21

977,01 EUR

Twinlógy, s. r. o., Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/1029

potraviny ŠJ

92,62 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, Hlavné námestie 4484/6, 940 01 Nové Zámky

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/326

strav.lístky 6/2021

951,54 EUR

Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 16529/23D, 821 01 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/364

Napojenie ZŠ na verej.kanaliz.sieť

13 080,00 EUR

M&M STAVIS, s. r. o., Rosinského 11, 949 01 Nitra

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/286

kanc.potreby-toner

636,70 EUR

FOCUS, Želiezovce, SNP 83/13, 937 01 Želiezovce

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/297

VO-výber dodávateľa elektr.energie

150,00 EUR

KOMUNAL SERVIS-VO, s.r.o., Mládežnícka 24, 934 01 Levice

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/311

náhr.diely

31,08 EUR

AGROLA s.r.o., Petőfiho 88/13, 935 62 Pohronský Ruskov

Obec Pohronský Ruskov

05.08.2021

DF2021/333

inzercia Zlaté stránky

72,00 EUR

MEDIATEL, s. r. o., Bratislava, Miletičova 21 21, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/327

nájom fotokopír. stroja 7/2021

86,40 EUR

Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Kremnička 3, 974 01 Banská Bystrica

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/328

internet 7/21

18,00 EUR

SWAN plus, a. s. , Bratislava, Borská 6, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/329

strava-očkovanie COVID-1.dávka

58,50 EUR

Laki Pizza, s. r. o., Smetanova 13, 943 06 Štúrovo

Obec Pohronský Ruskov

02.11.2021

DF2021/337

tel. TJ, MŠ, OcÚ 6/21

215,51 EUR

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 810 00 Bratislava

Obec Pohronský Ruskov

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: