Navigáció

Tartalom

Archívum

Az önkormányzatok teendői a szerződések, számlák és megrendelők nyilvánossá tétele kapcsán az 546/2010 sz. törvény értelmében

"Az egyéb jogi személyek, ahová a községek, városok, megyei önkormányzatok és az általuk létesített üzemek vagy intézmények minden szerződést nyilvánosságra hoznak saját weboldalukon. Amennyiben nem rendelkeznek saját weboldallal a szerződéseket térítésmentesen nyilvánossá lehet tenni a Kereskedelmi Közlönyben. 2011. január 1.- től a községek és városok is kötelesek azon szerződéseket nyilvánosságra hozni, amelyek a törvény életbelépése után köttettek és a közvagyont érintik. Ellenkező esetben a szerződések érvénytelennek minősülnek.

Az önkormányzatok kötelesek nyilvánosságra hozni weboldalukon minden áru és szolgáltatás megrendelését, a megrendelést követő 10 napon belül. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azokra a megrendelésekre, amelyek olyan szerződésben szerepelnek, ami már nyilvánosságra került. A számlákatszintén a kézhezvételtől számított 10 napon belül kell nyilvánosságra hozni, illetve legkésőbb 30 napon belül a számla kifizetését követően. A megrendelők és számlák közzététele azon községekre vonatkozik, akik saját weboldallal rendelkeznek."
 

forrás:  www.minv.sk (A Szlovák Köztársság Belügyminisztériuma)

Szerződések - ARCHÍVUM

2017

1. sz. szeződéskiegészítés a 312/2016 sz. szerződéshez; Vodohospodárske stavby a.s. - Združenie AGLOMERÁCIA HRONOVCE Letöltve: 225x | 31.08.2017

17/15/50J/2-es sz. szerződés; Munkaügyi És Szociális Hivatal Léva - Oroszka Község Letöltve: 234x | 21.08.2017

4. sz. szerződés-kiegészítés; Unoin poisťovňa a.s. - Oroszka Község Letöltve: 192x | 21.08.2017

8. sz. Hitelszerződés kiegészítés 23/042/10; Prima Banka Slovensko a.s. - Oroszka Község Letöltve: 173x | 21.08.2017

Adatfeldolgozási szerződés; MAPA Slovakia Digital s.r.o. - Oroszka Község Letöltve: 189x | 21.08.2017

Bérleti szerződés; Református Keresztyén Egyház Oroszkai Gyülekezete - Oroszka Község Letöltve: 255x | 21.08.2017

Elektronikus kapcsolattartási rendszer; Lomtec.com a.s. - Oroszka Község Letöltve: 245x | 21.08.2017

Elektronikus számlaküldés; MADE spol. s r.o. - Oroszka Község Letöltve: 226x | 21.08.2017

Finanszírozási szerződés; Aglomerácia Hronovce - Oroszka Község Letöltve: 217x | 21.08.2017

Hirdetésről szóló szerződés; regionPRESS s.r.o. - Oroszka Község Letöltve: 195x | 21.08.2017

Hirdetésről szóló szerződés; regionPRESS s.r.o. - Oroszka Község1 Letöltve: 195x | 21.08.2017

Jogi szolgáltatásról szóló szerződés; doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD - Oroszka Község Letöltve: 313x | 21.08.2017

Kivitelezési szerződés 2017-ZoD/001; HPH Elektronic, v.o.s. - Oroszka Község Letöltve: 195x | 31.08.2017

Megállapodás előadóművész kiközvetítésére; Show-Tár Műsoriroda kft. - Oroszka Község Letöltve: 186x | 21.08.2017

Mérlegképes könyvvizsgálói szolgáltatás; LUMA AUDIT s.r.o. - Oroszka Község Letöltve: 192x | 21.08.2017

Szerződés-kiegészítés - Válogatott hulladék; Mikona plus s.r.o. - Oroszka Község Letöltve: 307x | 21.08.2017

Szolgáltatási szerződés; ELO-B s.r.o. - Oroszka Község Letöltve: 192x | 21.08.2017

Szolgáltatási szerződés; JA-BL-KO ct, s.r.o. Nové Zámky - Oroszka Község Letöltve: 208x | 21.08.2017

Szolgáltatási szerződés; JA-BL-KO ct, s.r.o. Nové Zámky - Oroszka Község1 Letöltve: 173x | 21.08.2017

Szolgáltatási szerződés; MAPA Slovakia Digital s.r.o. - Oroszka Község Letöltve: 197x | 21.08.2017

Stránka