Navigation

Content

Contact

Obec Pohronský Ruskov
Obecný úrad
Hlavná 74
935 62 Pohronský Ruskov

Ing. Ľudovít Nagy - mayor
Tel.: +421 36 779 50 38
Fax: +421 36 779 50 12
E- mail: obecpohr.ruskov@stonline.sk
Web: www.pohronskyruskov.sk