Navigáció

Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Szerződés részletsz.: SOP-15-6-2017-SK
 • Megnevezés
  Zmluva o prevádzke webového sídla
 • Szerződés típusa
 • Szerződés száma
  SOP-15-6-2017-SK
 • Szerződés tárgya
  Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa www.pohronskyruskov.sk (ďalej len "sídlo") na svojom serveri, ďalej poskytovať v dohodnutom rozsahu webhostingové služby s touto prevádzkou súvisiace a povinnosť objednávateľa zaplatiť za zabezpečenie prevádzky a ďalších služieb stanovenú odmenu.
 • Ár
  360,00 EUR Tristošesťdesiat
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  20.6.2017
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
 • Nyilvánosságra hozás napja
  19.6.2017
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Obec Pohronský Ruskov
 • Cjsz.
  00 307 394
 • Adószám
  2021023675
 • Cím
  Hlavná 92/74
 • Telefon
  00421 905 223 350
 • E-mail
  obecpohr.ruskov@stonline.sk
 • Web
  pohronskyruskov.sk
 • 2. Szerződő fél
  Galileo Corporation s. r. o.
 • Cjsz.
  47 192 941
 • Adószám
  2023788745
 • Cím
  Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
  Marian Tumma
 • Aláíró személy funkciója
  konateľ
 • Megjegyzés