Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Szerződés részletsz.: OPKZ-P01-SC111-2017-33/64
 • Megnevezés
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Szerződés típusa
 • Szerződés száma
  OPKZ-P01-SC111-2017-33/64
 • Szerződés tárgya
  Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práva povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu.
 • Ár
  109 961,36 EUR stodeväťtisíc deväťstošesťdesiatjeden celých tridsaťšesť stotín eur
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  22.6.2021
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
  8.6.2021
 • Nyilvánosságra hozás napja
  21.6.2021
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Obec Pohronský Ruskov
 • Cjsz.
  00 307 394
 • Adószám
  2021023675
 • Cím
  Hlavná 92/74
 • Telefon
  00421 905 223 350
 • E-mail
  obecpohr.ruskov@stonline.sk
 • Web
  pohronskyruskov.sk
 • 2. Szerződő fél
  Slovenská agentúra životného prostredia
 • Cjsz.
  00 626 031
 • Adószám
  2021125821
 • Cím
  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
  Mgr. Michal Maco
 • Aláíró személy funkciója
  generálny riaditeľ
 • Megjegyzés