Navigáció

Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Szerződés részletsz.: 8003280520
 • Megnevezés
  Zmluva o pripojení do distribučnej siete
 • Szerződés típusa
 • Szerződés száma
  8003280520
 • Szerződés tárgya
  Predmetom zmluvy je nainštalovať Žiadateľovi na svoje náklady meracie zariadenie na meranie spotreby zemného plynu.
 • Ár
  216,36 EUR Dvestošesťnásť a 36/100
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  21.5.2020
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
  19.5.2020
 • Nyilvánosságra hozás napja
  20.5.2020
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Obec Pohronský Ruskov
 • Cjsz.
  00 307 394
 • Adószám
  2021023675
 • Cím
  Hlavná 92/74
 • Telefon
  00421 905 223 350
 • E-mail
  obecpohr.ruskov@stonline.sk
 • Web
  pohronskyruskov.sk
 • 2. Szerződő fél
  SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
 • Cjsz.
  35910739
 • Adószám
 • Cím
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
  Ing. Roman Homa
 • Aláíró személy funkciója
  technik pre pripojenie do DS - senior
 • Megjegyzés