Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Szerződés-kiegészítés részletsz.: 6
 • Megnevezés
  Dodatok č. 6 k Poistnej zmluve č. 11-4-11954
 • Szerződés-kiegészítés száma
  6
 • Szerződés száma
 • Szerződés tárgya
  Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie.
 • Ár
  1 382,71 EUR Tisíctristoosemdesiatdva a 71/100
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  15.1.2021
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
  13.1.2021
 • Nyilvánosságra hozás napja
  14.1.2021
 • 1. Szerződő fél
  Obec Pohronský Ruskov
 • Cjsz.
  00 307 394
 • Adószám
  2021023675
 • Cím
  Hlavná 92/74
 • Telefon
  00421 905 223 350
 • E-mail
  obecpohr.ruskov@stonline.sk
 • Web
  pohronskyruskov.sk
 • 2. Szerződő fél
  Union poisťovňa, a. s.
 • Cjsz.
  31 322 051
 • Adószám
  2020800353
 • Cím
  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
  Mgr. Cserhelyiová Jaroslava
 • Aláíró személy funkciója
  poisťovateľ
 • Megjegyzés