Navigáció

Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Szerződés részletsz.: 21/2019
 • Megnevezés
  Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
 • Szerződés típusa
 • Szerződés száma
  21/2019
 • Szerződés tárgya
  Predmetom zmluvy je zabezpečovanie výkonu štátnej správy vo veciach výkonu štátnej správy vo veciach stavebného konania, pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, na úseku ochrany prírody, vo vodnom hospodárstvw, ochrany ovzdušia, ochrany pred povodňami, na úseku školstva.
 • Ár
  Nula
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  27.11.2019
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
  5.6.2019
 • Nyilvánosságra hozás napja
  1.8.2019
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Mesto Želiezovce
 • Cjsz.
  00307696
 • Adószám
  2021023752
 • Cím
  Mestský úrad, SNP 2, 937 01 Želiezovce
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • 2. Szerződő fél
  Obec Pohronský Ruskov
 • Cjsz.
  00 307 394
 • Adószám
  2021023675
 • Cím
  Hlavná 92/74
 • Telefon
  00421 905 223 350
 • E-mail
  obecpohr.ruskov@stonline.sk
 • Web
  pohronskyruskov.sk
 • Aláíró személy neve
  Ing. Ondrej Juhász
 • Aláíró személy funkciója
  primátor mesta
 • Megjegyzés