Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.07.2019

Umelecká zmluva

13/2019

400,00 EUR Štyristo

Alexander Szӧllӧsi - DIAMOND MUSIC

Obec Pohronský Ruskov

15.07.2019

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

2019/09/01

200,00 EUR Dvesto

BIO energie s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

31.07.2019

Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere

114/006/19

40 000,00 EUR Štyridsaťtisíc

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

31.07.2019

Dexia Komunál Superlinka Zmluva o kontnokorentnom úvere Dodatok č. 10

23/042/10

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

31.07.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

14/2019

Nula

Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Pohronský Ruskov

01.08.2019

Zmluva o spacovaní osobných údajov

ZS-5-7-2019-SK

Nula

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Pohronský Ruskov

07.08.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2019A19023-1

66,00 EUR Šesťdesiatšesť

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Pohronský Ruskov

19.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania v školskom roku 2018/2019

14/2019

103,16 EUR stotri a 16/100

Mesto Štúrovo

Obec Pohronský Ruskov

06.09.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

134890 08U02

38 838,00 EUR Tridsaťosemtisícosemstotridsaťosem

Environmentálny fond

Obec Pohronský Ruskov

19.09.2019

Megbízási szerződés

15/2019

600,00 EUR Šesťsto

Kegye János

Obec Pohronský Ruskov

26.09.2019

Dohoda

19/15/054/46

6 368,87 EUR Šesťtisíc tristošesťdesiatosem a osemdesiatsedem eurocentov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Obec Pohronský Ruskov

07.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory

16/2019

16 357,18 EUR šestnásťtisíctristopäťdesiatsedem eur osemnásť eurocentov

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Pohronský Ruskov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: