Navigácia

Obsah

Správy

13.09.2019

Termíny odvozu komunálneho odpadu október - december 2019

Termíny odvozu KO október - december 2019

Detail

02.08.2019

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenie

V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných u domácich ošípaných Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach dôrazne upozorňuje na zákaz nákupu ošípaných od neregistrovaných chovateľov a najmä na nelegálne nákupy z Maďarska a Poľska.

Detail

18.06.2019

Pozvánka

OŠKA Obecný Šachový Klub Amatérov v Pohronskom Ruskove Vás pozýva na letnú akciu Poď sa zahrať do kantíny

Detail

23.05.2019

Zmena v hlásení pre chovateľov hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Leviciach oznamuje chovateľom, že v prípade odcudzenia hospodárskych zvierat je chovateľ povinný zaslať kópiu oznámenia príslušným útvarom Policajného zboru SR.

Detail

Kalendár akcií