Navigácia

Obsah

Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude prebiehať

od 15.02. do 31.03.2021

Viac informácií na https://www.scitanie.sk/

Link na najčastejšie otázky SODB2021 - Spýtali ste sa nás (FAQ) (scitanie.sk)

Informačný leták 1

Informačný leták 2

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara