Navigácia

Obsah

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV

 

Vážení spoluobčania!

V dobe od 3. mája  2021 do 13. júna sa realizuje asistované sčítanie obyvateľov.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach  a obyvateľov  bez internetového pripojenia.

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:

1. obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta. V našej obci je  zriadené kontaktné miesto na obecnom úrade, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase prevádzkových hodín

2. obyvateľ telefonicky požiada o službu mobilného asistenta. Mobilný asistent navštívi obyvateľa doma  a pomôže mu sčítať sa.

Počas doby asistovaného sčítania v pracovných dňoch môže obyvateľ požiadať o mobilného asistenta Obecný úrad  v Pohronskom Ruskove na týchto telefonických  kontaktoch: 036/7795012 alebo  0903 795 012. 

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete meno a priezvisko, adresu,  na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť (teda  ulicu, súpisné a orientačné číslo) a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Obec  požiadavku zaeviduje a pridelí ju na vybavenie konkrétnemu mobilnému asistentovi, ktorý občana bude následne telefonicky kontaktovať za účelom dohodnutia si konkrétneho termínu a času návštevy. Pri návšteve sa asistent preukáže „preukazom asistenta“.

Upozorňujeme občanov, aby do svojich domovov v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby bez predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní. Pri každom podozrení na podvodné konanie súvisiace so sčítaním bezodkladne kontaktuje obecný úrad alebo políciu na tel. čísle 158.

Ďalšie informácie sú Vám k dispozícii aj na webovom portáli: www.scitanie.sk.

 

ASZISZTÁLT NÉPSZÁMLÁLÁS

 

Tisztelt Lakosok!

2021 május 3. kezdődik az asszisztált népszámlálás, amely 2021 június 13-ig fog tartani. Ezzel a lehetőséggel azon lakosok élhetnek, akiknek eddig nem volt lehetőségük az elektronikus népszámlálásban részt venni, nem rendelkeznek számítógéppel, internettel, vagy nincsenek számítógépes ismereteik.  Az asszisztált népszámlálás a következő módon zajlik:

1. A lakos felkeresi a kapcsolattartó helyet, ahol Önmaga, vagy asszisztens segítségével kitöltheti a népszámlálási ívet. Községünkben a kapcsolattartó hely a Községi Hivatal épületében lett létrehozva.

2) A mozgáskorlátozott lakos telefonon kérvényezi a mobil asszisztens segítségét, aki otthonában segít kitölteni a népszámlálási ívet.

Az asszisztált számlálás idején a lakosok munkanapokon kérhetik az asszisztens segítségét a 036/7795012, vagy a 0903 795 012 számon.

A mobil asszisztens iránti kérelem bejelentésekor szükséges megadni a kérelmező nevét, vezetéknevét, tartózkodási címét, házszámot és telefonszámot, amelyen a mobil asszisztens időpontot tud egyeztetni a kérelmező személlyel.

Az önkormányzat nyilvántartásba veszi a kérelmet és a kijelölt mobil asszisztenshez irányítja, aki felveszi a kapcsolatot a kérelmező személlyel és konkrét dátumot és időpontot egyeztet a látogatásra.  A látogatás során a mobil asszisztens „asszisztens kártyával“ igazolja magát.

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy amennyiben fennáll a gyanú, hogy egy csaló asszisztensnek adja ki magát, értesítsék a községi hivatalt, vagy hívják a rendőrséget a 158-as számon.

További információk a www.scitanie.sk. weboldalon találhatók.

 

MINV SR SODB (388.45 kB)