Navigácia

Obsah

Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy Pohronský Ruskov

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky na projekt: 133 610,13 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 133 610,13 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 10/2012 - 06/2013

 

Stručný opis projektu:

V rámci projektu bolo realizované technické riešenie opatrení pre zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy na základe výsledkov energetického auditu, pričom

- bola zateplená strecha a obvodové steny budovy izoláciou z expandovaného polystyrénu,

- boli vymenené pôvodné okná za nové okná s izolačným dvojsklom,

- boli namontované termostatické ventily na vykurovacie telesá,

- došlo k výmene žiarovkových svietidiel s klasickou žiarovkou, ktoré boli nahradené novými žiarovkovými svietidlami s hospodárnejšími úspornými žiarivkami.