Navigácia

Obsah

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky na projekt: 55 775,30 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 55 775,30 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 52 986,00 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 11/2011 - 11/2011

 

Stručný opis projektu:

V rámci projektu boli zakúpené 720 litrové kompostéry čiernej farby v počte 430 ks, ktoré boli dodané do každej domácnosti žijúcej v rodinnom dome v Pohronskom Ruskove za účelom domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov.