Navigácia

Obsah

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky na projekt: 396 828,48 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 346 129,84 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 03/2011 - 08/2015

 

Stručný opis projektu:

Realizáciou zámeru projektu došlo k vybudovaniu zberného dvora komunálneho odpadu spĺňajúceho podmienky ochrany životného prostredia, čo umožní rošírenie počtu druhov separovaného komunálneho odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných odpadov s perspektívou nárastu separácie v budúcom období. V rámci projektu bola realizovaná výstavba haly na separovaný zber a uskutočnený nákup nasledovného technologického a technického vybavenia zberného dvora:

- traktor FENDT 210 VARIO s čelným nakladačom,

- traktorový príves OEHLER EDK 70,

- nakladač kontajnerov GRAND SUPER,

- šmykom riadený nakladač GEHL 5240,

- vaňový kontajner otvorený 7 m3 - 4 ks,

- vaňový kontajner s poklopom 7 m3 - 2 ks,

- plastový kontajner 1100 l - 9 ks,

- plastové vrecia na odpad - 16 000 ks.