Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu (Bezdrôtový obecný rozhlas)

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové náklady projektu: 29 868,00 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 29 868,00 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 500,00 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 10/2018 - 11/2018

 

Stručný opis projektu:

Bezdrôtový rozhlas nahradzuje zastaralý drôtový obecný rozhlas. Je to spoľahlivé zariadenie určené pre kvalitné šírenie informácií o udalostiach v obci, informácií komerčného charakteru a slúži tiež varovaniu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. V rámci projektu bola zriadená nová vysielacia rozhlasová ústredňa, bolo zriadených 41 ks vonkajších bezdrôtových hlásičov s 90 ks reproduktormi.