Navigácia

Obsah

Rozvojové dokumenty

 

Územný plán:

Územný plán obce Pohronský Ruskov

 

PHSR:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pohronský Ruskov

 

PHSR poster:

PHSR poster

 

Program odpadového hospodárstva:

Program odpadového hospodárstva