Navigácia

Obsah

Rozvojové dokumenty

 

Územný plán:

Územný plán obce Pohronský Ruskov

 

PHSR:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pohronský Ruskov

PHSR Doplnok 1 (2017)

 

PHSR poster:

PHSR poster

 

Program odpadového hospodárstva:

Program odpadového hospodárstva 2011-2015

Program odpadového hospodárstva 2016-2020

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Pohronský Ruskov na roky 2018-2023:

KPSS Pohronský Ruskov na roky 2018 - 2023