Navigácia

Obsah

Výstavba detského ihriska

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky projekt: 15 903,68 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 15 903,68 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 253,07 Eur + 1 987,96 Eur (DPH)

Začiatok a ukončenie projektu: 06/2012 - 08/2012

 

Stručný opis projektu:

Nové detské ihrisko na ulici Mládežníckej nahradilo staré, nefunkčné, zastaralé a nevyhovujúce detské ihrisko s nebezpečnými technickými prvkami. Na novom detskom ihrisku sú nové bezpečné hracie prvky, ako: pieskovisko, váhadlová dvojhojdačka, drevená preliezka so šmýkačkou a dvojhojdačkou, húpadlo na pružine. Vybudované detské ihrisko tvorí príjemné oddychové miesto pre mladé rodiny.