Navigácia

Obsah

Viacúčelové ihrisko v obci Pohronský Ruskov

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky na projekt: 58 694,52 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 58 694,52 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 50 000,00 Eur + 7 040,00 Eur (DPH)

Začiatok a ukončenie projektu: 08/2010 - 10/2010

 

Stručný opis projektu:

Viacúčelové ihrisko bolo vybudované v areáli základnej školy. Postavením viacúčelového ihriska s umelým trávnatým povrchom sa vytvorili väčšie možnosti pre rozvoj športových aktivít, najmä pre volejbal, tenis, minifutbal a pre streetbal. Viacúčelové ihrisko má aj osvetlenie.