Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia autobusových zastávok

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Poskytovateľ:

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové výdavky na projekt: 35 303,76 Eur

Celkové oprávnené výdavky na projekt: 28 208,86 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku + DPH: 25 673,63 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 09/2014 - 11/2014

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie 3 ks autobusových zastávok v Pohronskom Ruskove, a tým zvýšenie bezpečnosti cestujúcich a zlepšenie kultúry cestovania. Stavebnotechnickými úpravami autobusových zastávok, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany, sa dosiahlo zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zvýšila sa atraktivita obce a skvalitnili sa podmienky pre využívanie prostriedkov verejnej dopravy na území obce.