Navigácia

Obsah

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pohronský Ruskov

Prijímateľ:

Obec Pohronský Ruskov, Hlavná 74, 935 62 Pohronský Ruskov

Miesto realizácie:

Západné Slovensko, Nitriansky kraj, okres Levice, Pohronský Ruskov

Celkové náklady projektu: 73 085,39 Eur

Celkové oprávnené výdavky: 73 085,39 Eur

Výška nenávratného finančného príspevku: 65 776,84 Eur

Začiatok a ukončenie projektu: 05/2009 - 06/2009

 

Stručný opis projektu:

Realizáciou projektu došlo k výmene 195 ks svietidiel verejného osvetlenia. Namiesto pôvodných svietidiel s ortuťovými výbojkami a kompaktnými žiarivkami boli namontované nové svietidlá osadené sodíkovými výbojkami s príkonom 100 W (68 ks) a 50 W (124 ks). V rámci projektu bol znížený počet rozvádzačov zo štyri na tri a došlo k optimalizácii rezervovanej kapacity s dopadom na výšku fixných nákladov.