Navigácia

Obsah

Realizované projekty

1. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pohronský Ruskov

2. Viacúčelové ihrisko v obci Pohronský Ruskov

3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania

4. Rekonštrukcia centra obce Pohronský Ruskov

5. Výstavba detského ihriska

6. Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy Pohronský Ruskov

7. Rekonštrukcia autobusových zastávok

8. Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Pohronský Ruskov

9. Odstránenie ilegálne umiestneného odpadu v katastri obce Pohronský Ruskov